Kolozsvári kikötő 2.0 – a hajók legénysége

André Ferenc (Csíkszereda, 1992) – költő, slammer, a kolozsvári Helikon irodalmi folyóirat munkatársa. 2013-ban az I. Erdélyi Slam Bajnokság győztese, Látó Nívódíjas. Különböző erdélyi, magyarországi folyóiratokban és antológiákban jelentek meg szövegei.

Ayhan Gökhan (Budapest, 1986) – költő, szerkesztő, meseíró. Első verseskötete 2010-ben jelent meg a JAK gondozásában Fotelapa címmel, második verseskötetét a Kalligram Kiadó adta közre, címe: János és János. Szerkesztője az Üveghegy meseirodalmi portálnak.

Áfra János (Hajdúböszörmény, 1987) – költő, szerkesztő, műkritikus. Szerkesztette a Szkholion művészeti és szakfolyóiratot, a Prae.hu művészeti portál art&design rovatát, a KULTer.hu kultúrportál alapító főszerkesztője, a József Attila Kör elnökségi tagja, az Alföld folyóirat munkatársa. 2012-ben debütált Glaukóma című verseskötetével, 2015-ben jelent meg a szintén verseket tartalmazó Két akarat című kötete a Kalligram gondozásában.

Ármos Lóránd (Nagykároly, 1980) – költő, 2005-ben debütált a verseket tartalmazó Rózsahús című kötettel, 2009-ben jelent meg második verseskönyve Apám a Holdig címmel, előkészületben van legfrissebb verseskötete az Erdélyi Híradó Kiadó és a FISZ közös gondozásában.

Ştefan Baghiu (Piatra Neamţ, 1992) – költő, irodalomkritikus. Debütkötete Spre Sud, la Lăceni címmel jelent meg 2014-ben a Cartea Românească gondozásában, könyvéért a Román Írószövetség debütdíjjal jutalmazta. A Nepotu’ lui Thoreau kolozsvári irodalmi csoportosulás oszlopos tagja.

Balázs Imre József (Székelyudvarhely, 1976) – író, költő, szerkesztő, irodalomtörténész, a Korunk irodalmi-társadalmi folyóirat leköszönt főszerkesztője, jelenleg főszerkesztő-helyettese, a BBTE Bölcsészettudományi Karának docense. Legutóbbi verseskötete Jung a gépteremben címmel jelent meg 2014-ben a Sétatér Könyvek gondozásában, rendszeresen közöl tanulmányköteteket és gyermekverseket is.

Benedek Miklós (Topolya, 1984) – költő. Nem indul hajó című, 2012-es verseskötetéért Sinkó Ervin Irodalmi Díjban részesült, második verseskötetét, akárcsak a korábbit, a Fórum Kiadó adta közre 2014-ben Mintha emberekből állna címmel.

Bíró Tímea (Csantavér, 1989) – költő, az Újvidéki Egyetem bölcsészkarán végzett 2013-ban. Rendszeresen közöl a Képes Ifjúságban, a Híd, a Sikoly, az Irodalmi Szemle, az Irodalmi Jelen és a Családi Kör folyóiratokban.

Celler Kiss Tamás (Verbász, 1995) – költő, az Újvidéki Egyetem bölcsészhallgatója. 2015-ben jelent meg a Zetna kiadó gondozásában első verseskötete Anyaméh címmel.

Erős Kinga (Brassó, 1977) – kritikus, szerkesztő, kiadóvezető, irodalomszervező, a Magyar Írószövetség titkára. Szerkesztette a Magyar Napló Könyvszemle rovatát, valamint a Magyar Irodalom Zsebkönyvtára és a Kritikai Füzetek könyvsorozatokat. Kötetei: Könyvbölcsőm (2007), Pályatükrök (Húsz portré fiatal alkotókról, Ekler Andreával közösen szerk. 2009), A belső szobához (2013), „Főllapozzuk egymást a szótárban” (Ekler Andreával közösen szerk. 2014.).

Fekete Vince (Kézdivásárhely, 1965) – költő, szerkesztő, műfordító. Felsőfokú tanulmányait 1989–1994 között a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen, majd 1996–1999 közt a József Attila Tudományegyetem bölcsészkarán folytatta. 1993-tól a Helikon, 1996-tól az Előretolt Helyőrség, 1999-től pedig a Székelyföld című folyóirat szerkesztője. Legutóbbi verseskötet Vak visszhang címmel jelent meg 2015-ben a Sétatér Kulturális Egyesület gondozásában.

Fischer Botond (Nagykároly, 1982) – költő, író, teatrológus, 2013-ban debütált a Kriterion gondozásában közreadott Alsógolgota című verseskötetével. Rövidprózakötete megjelenés előtt áll.

Gothár Tamás (Csíkszereda, 1995) – költő, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem bölcsészhallgatója, a Helikon 2014-es irodalmi pályázatának első helyezettje, a VersPlatform nevű irodalmi portál főszerkesztője.

Horváth Előd Benjámin (Marosvásárhely, 1988) – költő, slammer, a kolozsvári Helikon folyóirat Pavilon 420 rovatának a szerkesztője. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarán tanult filozófiát és vallástudományt. 2009-ben megjelent A cseplini díva című verseskötete a kolozsvári Koinónia Kiadónál, 2015-ben Beatcore címmel közölt újabb verseskötetet, 2016-ban jelent meg legutóbbi kötete Az amnézia útja címmel.

Karlo Hmeljak (Koper, 1983) – szlovén költő, műfordító, olimpiai vitorlásversenyző, a szlovén Idiot irodalmi folyóirat szerkesztője. Verseit számos nyelvre lefordították, többek közt angolra és magyarra is.

Izsó Zita (Budapest, 1986) – költő, műfordító. Az ELTE jogász szakán szerzett diplomát. 2007 óta publikál verseket és műfordításokat. Az Átjáró kulturális-közéleti blog alapítója, melyet Ayhan Gökhannal közösen szerkeszt. A FISZ Világirodalmi Sorozatának a szerkesztője. Első verseskötete, a Tengerlakó 2011-ben jelent meg a FISZ gondozásában, 2014-ben adta ki Színről színre című második verseskötetét.

Juhász Tibor (Salgótarján, 1992) – költő. 2012 óta rendszeresen közöl verseket a KULTeren, a Literán, a Bárkában. 2015-ben jelent meg első, Ez nem az a környék című verseskötete.

Kali Ágnes (Sepsiszentgyörgy, 1996) – költő, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem teatrológia szakos hallgatója, verseit rendszeresen közli a kolozsvári Helikon, az Irodalmi Jelen, a Látó, a Műút.

Karácsonyi Zsolt (Arad, 1977) – költő, szerkesztő, kritikus, színházi szakember. Az Erdélyi Magyar Írók Ligája elnöke, a kolozsvári Helikon irodalmi folyóirat főszerkesztője. Legutóbbi verseskötete, a Krím 2015-ben jelent meg az Orpheusz Kiadó gondozásában.

Kopriva Nikolett (Kisvárda, 1996) – költő, Munkácson él. A Debreceni Egyetem esztétika szakos hallgatója. Rendszeresen közöl verseket a Dokk.hu-n és a Holnap Magazinban.

Korpa Tamás (Szendrő, 1987) – költő, kritikus, a SZIFONline irodalmi-kulturális portál főszerkesztője. Első verseskötete Egy híd térfogatáról címmel jelent meg a FISZ gondozásában. Második verseskötetét Inszomnia címmel a Kalligram adja ki.

Kulcsár Árpád (Gyulakuta, 1987) – költő, újságíró. A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem bölcsészkarának magyar–héber szakán tanult, majd filozófiát hallgatott. Verseit a Nappali Menedékhely, a Várad, a Helikon és a Látó, a Szabadság közölte. 2009–2012 között a kolozsvári Echinox szerkesztője volt, később a Transindex portál Think Outside the Box rovatát, szerkesztette.

Lőrincz P. Gabriella (Beregszász, 1982) – költő, kultúraszervező, első verseskötete Karcok címmel jelent meg 2009-ben az Intermix Kiadó gondozásában. Fény-hiány című könyve 2012-ben került az olvasók kezébe, ezt követte 2016-os Szürke című kötete.

Lukács Flóra (Miskolc, 1994) – költő, jelenleg Budapesten él, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szabad bölcsészet szakán tanul. Versei jelentek meg az Apokrif, a Várad, a Műút, az Irodalmi Jelen és a Hévíz folyóiratokban.

Nagy Hajnal Csilla (Losonc, 1992) – költő, író, az Irodalmi Szemle Online szerkesztője. Budapesten tanul. Művei megjelentek többek között a Kalligramban, az Irodalmi Szemlében és a Palócföldben, a SZIFONline-on, a Bárkában, az Irodalmi Jelenben. Verseskötete előkészületben van a Kalligram kiadónál.

Nagy Kata (Dunaújváros, 1986) – költő, Budapesten él. Az ELTE-n végzett magyar és filmelmélet szakon, irodalmat tanít középiskolában.

Nagy Tamás (Beregszász, 1996) – költő, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola angol nyelv és irodalom szakos hallgatója.

Németh Bálint (Sárvár, 1985) – költő, a Corvinus Egyetem PhD-hallgatója, 2008 és 2010 között a Dokk.hu szerkesztője. Első, Kiküszöbölés című verseskötete 2014-ben jelent meg a Liget gondozásában.

Bojan Savić Ostojić (1983) – szerb költő, versei angol és magyar fordításban is megjelentek, 2003-ban debütált Stvaranje istine című verseskötetével.

Pap-Zakor Ilka (Kolozsvár, 1989) – JAKKendő-díjas prózaíró, első prózakötete 2015-ben jelent meg a Prae és a JAK közös gondozásában Angyalvacsora címmel.

Marko Pogačar (Split, 1984) – horvát költő, esszéíró, irodalomkritikus, a Zágrábi Egyetem történelem és összehasonlító irodalomtudomány szakán diplomázott, jelenleg ugyanennek az egyetemnek a doktorandusza. 2006-ban debütált Pijavice nad Santa Cruzom című verseskötetével, munkái tizenkét nyelven olvashatók.

Rácz Boglárka (Losonc, 1986) – költő. Első verseskötete Ébredések küszöbén címmel jelent meg 2008-ban, ezt követte 2010-ben az ugyancsak verseket tartalmazó, Ahová meg nem érkezünk című könyve. 2011-ben jelent meg Holdmagány című verseskönyve, majd 2014-ben legutóbbi, Kyotóban már tavasz van című kötete.

Nagy Krisztián (Diósförgepatony, 1991) – író. Budapesten él. Közöl a Szőrös Kő Online-on, az Irodalmi Szemle és az Opus folyóirat hasábjain, prózái jelentek meg a 2016-ban közreadott Szlovákiai magyar szép irodalom című antológiában.

Serestély Zalán (Kézdivásárhely, 1988) – költő, prózaíró, a BBTE bölcsészkarán esztétikát, irodalomelméletet, ökoetikát tanít. Az Erdélyi Magyar Írók Ligája titkára, első verseskötete feltételes átkelés címmel jelent meg 2014-ben az Erdélyi Híradó Kiadó és a FISZ közös gondozásában.

Szőllőssy Balázs (Budapest, 1981) – költő, író, műfordító, túravezető. A szabadság két jelentése című verseskötete a FISZ gondozásában jelent meg 2010-ben.

Varga László Edgár (1985) – költő, újságíró, a közelmúltig a Krónika napilap kultúrarovatának szerkesztője. Verseket tartalmazó debütkötete 2014-ben jelent meg Cseréptavasz címmel az Erdélyi Híradó Kiadó és a FISZ közös gondozásában. A szerző kötetéért Méhes György-debütdíjban, illetve az Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány debütdíjában részesült.

Váradi Nagy Pál (Nagyvárad, 1985) – prózaíró, rádiós, amatőr csillagász, Urbia című debütkötete 2012-ben jelent meg a JAK, a PRAE és Korunk közös gondozásában.