Bíró Béla

Esztéta, narratológus, irodalom és színháztörténész, újságíró.

Barót, 1947 február 18

Életrajz:

1847 február 18-án születtem, az erdővidéki Baróton. Iskoláimat Köpecen, Sepsiszentgyörgyön és Kolozsváron végeztem. Kolozsváron is doktoráltam. Főállású újságíróként a Megyei Tükör szerkesztőségében kezdtem dolgozni 1971-ben.
1990-től a Brassói Lapok szerkesztője, majd rovatvezetője lettem. Ma is főmunkatársa vagyok. 1996-tól 2012-ben bekövetkezett nyugdíjaztatásomig a Bukaresti Egyetem Hungarológia szakának, majd a Sapientia EMTE csíkszeredai karának oktatójaként dolgoztam. Végezetül az utóbbi professzor emeritusa lettem.
1971-gyel kezdődően főállású újságíróként, majd külső munkatársként folyamatosan publikáltam hazai és külföldi lapokban, folyóiratokban. Főbb köteteim: Legenda a kerek Egészről (Liget Kiadó, Budapest, 1997), Kossuth-paradoxon (Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2000), A gyülölet terhe (Liget Kiadó, Budapest, 2000), Véges Végtelen (Fríg Kiadó, Budapest, 2002), A füst árnyéka (Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2003), Határokon innen és túl (Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2005), Időgyulladás. Esszék, kommentárok, jegyzetek, (Kolozsvári Művelődés Egyesület, Kolozsvár, 2021).
Tanulmányaim jelentek meg románul, németül és oroszul is. (Az utóbbi Madách-ról, Jurij Guszev fordításában).
Évtizedeken át írtam kommentárokat a budapesti Magyar Hírlapnak, a Népszabadságnak, a Maszolnak, a Brassói Lapoknak. Esszéimet, irodalomelméleti és kritikai írásait a Korunk, az Utunk, A hét, majd 1989 után a Liget, a Kortárs, a 2000, a Politikatudományi Szemle, a Literatúra, a Forrás, a Valóság, a Holmi, a Helikon, az Élet és irodalom, a Vulgó, a Magyar Szemle, a Magyar Napló és más kulturális folyóiratok is közölték. Színikritikáim az erdélyi kulturális lapok mellett a budapesti Színház és Világszínház című folyóiratokban és magyarországi vidéki folyóíratokban jelentek meg.
Öt esztendeje a Kolozsvár melletti Magyarvistán élek. Ma is rendszeresen közlök a kolozsvári Szabadságban, és Maszol-online-on, a Brassói Lapokban. Kulturális és politikai tárgyú jegyzeteimet a Román Rádió Magyar Adása sugározza.

Díjak, ösztöndíjak:

1997-től – határon túli magyar újságíróként – a Magyar Sajtópáholy tagja vagyok.
1999 március 15-én Budapesten („a romániai magyarság belső helyzetének tárgyilagos megismertetésében, a publicisztika legszebb hagyományait idéző módon”) kifejtett magyarországi tevékenységem elismeréseként Szabad Sajtó Díjjal tüntettek ki
2003-ban az („év legjobb erdélyi műve”) A füst árnyéka című esszékötetével elnyertem az Erdélyi Magyar Írók Ligája Irodalomtudományi Díját.
2004-től tagja vagyok a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének.
2006-ban („kiváló újságírói tevékenysége elismeréseként”) a MÚRE Nívódíjjal tüntettek ki.
2007-ben a Team Europa Romania (az Európai Bizottság romániai képviselete) tagjává választottak. (A tagság azonban időközben – értelmezésbéli összeférhetetlenségek miatt – megszűnt.)
2012-ben irodalmi munkásságom elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszttel tüntettek ki.

Kiadás éve: 2020

Kiadás éve: 2004

Kiadás éve: 2003