Cseke Péter

irodalomtörténész, eszmetörténész

Recsenyéd, 1945. január 30.

Életrajz:

Magyar nyelv- és irodalomtanári szakot végeztem 1968-ban, attól kezdve 22 évig voltam falujáró üjságíró, 1990-tő 30 évig Korunk-szerkesztő, illetve egyetemi oktató a BBTE-n.

Honlap: csekepeter.ro

Díjak, ösztöndíjak:

• 1994: az EMKE Kacsó Sándor-díja
• 1996: a Kolozsvári Írók Társaságának díja a Vigyázó torony (Kriterion Könyvkiadó, Buk., 1995.) c. kötetéért
• 1998: a Romániai Írószövetség díja a Metaforától az élet felé (Kriterion Könyvkiadó, Buk.,) c. tanulmánykötetéért
• 2000: a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének díja az újabb újságíró-nemzedékek szakmai felkészítéséért
• 2001: a BBTE nívódíja a Horváth István (Balassi Könyvkiadó, Bp., 2000.) című monográfiájáért
• 2003: Székelyföld-díj
• 2004: a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének PRO LITERATURA díja
• 2004: a BBTE nívódíja az Időrobbanás (Széphalom Könyvműhely, Bp., 2003.) című esszé- és tanulmánykötetéért
• 2005: a Magyar Írószövetség Szociográfiai Szakosztályának Szabó Zoltán-díja
• 2005: a BBTE érdemoklevele az egyetemfejlesztéshez való hozzájárulásért
• 2009: a Kolozsvári Írók Társaságának díja A magyar szociográfia erdélyi műhelyei (Magyar Napló Kiadó, Bp.) c. művéért
• 2010 ARANYTOLL-díj (MÚOSZ, Budapest)
• 2014 A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje
• 2015: Kájoni János-díj, Csíkszereda
• 2016: a Kolozsvári Írók Társaságának díja a Beborult ég alatt (Nap Kiadó, Bp.), valamint a Valori ale presei maghiare din România 1919–2014 (Ed. Tritonic, Buc.) című kötetekért
• 2016: a Nemzetközi Hungarológiai Társaság tiszteletbeli tagja
• 2020: Homoródszentmárton község díszpolgára
• 2020 a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Írói Díja