Dr. Boka László

irodalomtörténész, kritikus, egyetemi docens, tudományos főmunkatárs

Nagyvárad, 1974

Életrajz:

Szülővárosában az Ady Endre gimnáziumban érettségizett, később a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi kar Magyar nyelv és irodalom – Angol nyelv és irodalom szakán végzett. Ugyanitt 1996-1997-ben magiszteri tanulmányokat folytatott Irodalomkritika és irodalomszociológia szakon, Cs. Gyimesi Éva irányításával, mesteri dolgozatában már az irodalmi kánonképződés kérdéskörével foglalkozott. Ekkortól Láng Gusztáv irányításával erdélyi magyar irodalom- és kritikatörténettel, illetve irodalmi kultuszkutatással is foglalkozni kezdett, részt vett a kolozsvári Láthatatlan Kollégium műhelymunkáiban. 1998-ban kiemelt ösztöndíjasként nyert felvételt az ELTE Bölcsészkarán az Összehasonlító Irodalomtudományi doktori iskolába prof. dr. Szegedy-Maszák Mihály akadémikus tanítványaként. Disszertációját summa cum laude minősítéssel 2006-ban védte meg.
Felmenői közül a költő, publicista, szerkesztő Dutka Ákos a nagyanyai nagybátyja, így részben családi indíttatásból már egyetemista korától foglalkozott a 20. század elejének magyar irodalmi modernizmusával és A Holnap költői mozgalmával.Elsődleges kutatási területei
Kutatási területei: a 20. századi irodalmi modernitás kérdéskörei és összetett irányai; Ady Endre és A Holnap; általában az erdélyi és határon túli magyar irodalom; az összehasonlító irodalomtudomány kérdéskörei; az irodalmi kultuszkutatás, komparatív művelődés- és eszmetörténet: kapcsolati hálók és írócsoportosulások; egyéni és csoportos karriertörténetek; irodalom és társművészetek viszonya.

1998-tól az Országos Széchényi Könyvtár tudományos munkatársaként majd főmunkatársaként dolgozott, 2007-2020 között az Országos Széchényi Könyvtár Tudományos igazgatója és Kiadóvezetője volt. Egy ideig a Magyar Nemzeti Könyvtár főigazgató-helyettesi posztját is elvállalta. A legrégebbi alapítású magyar közgyűjtemény tudományos vezetőjeként számos együttműködésért, hazai és nemzetközi kutatási, kiállítási, könyvkiadási és egyéb intézményi rangos projekt irányítója, vezetője. 2005-től teljes körűen irányította, szervezte a nemzeti könyvtár könyvkiadási tevékenységét, vezette az OSZK Könyvkiadót.
Mindeközben 2002-2006 között az MTA és az ELTE Ideológiák Kutatócsoportjának tudományos munkatársa is volt, illtetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Intézetében legutóbb pedig a Károli Gáspár Református Egyetemen is tartott előadásokat. 2012-től mindmáig a Partiumi Keresztény Egyetem (Nagyvárad) Magyar Nyelv és Irodalomtudományi tanszékének docense.
2021-től a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének Modern magyar irodalom osztályának tudományos főmunkatársa.

Feladatkörei, felsorolt munkahelyei révén (OSZK, MTA-ELTE, PKE, ELKH ITI) számos hazai és nemzetközi kutatási projekt résztvevője és/vagy irányítója, több tucat konferencia szervezője, számos konferenciakötet szerkesztője.
Több könyvsorozatnak a sorozatszerkesztője: Bibliotheca Scientiae et Artis (2010-2021);
Nemzeti Téka (2008-2020); Kuncz Aladár Összegyűjtött Munkái (életműsorozat) (2014 -); Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások (2013 -).
Lapszerkesztőségi munkák: A Várad irodalmi és művészeti havilap egyik alapítója, állandó munkatársa (Évente 12 szám, 2002–2020); A Magyar Könyvszemle szerkesztője (Évente 4 szám, 2010– jelenleg); A Lymbus–Magyarságtudományi Szemle szerkesztőbizottsági tagja (Éves megjelenés, 2011– jelenleg); Az Irodalmi Magazin szerkesztőbizottsági tagja (Évente 4 szám, 2014–2019); Az Újvárad kulturális havilap főmunkatársa (Évente 12 szám, 2021– jelenleg).
Egyéb tagságok: Az MTA köztestületi tagja (I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztály)
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagja
A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság tagja

Saját kötetei mellett tucatnyi tanulmánykötetnek, irodalomtörténeti kézikönyvnek, kiállítási katalógusnak vagy díszalbumnak szerkesztője, szerzője, összeállítója.

Díjak, ösztöndíjak:

Alkotói ösztöndíj, NKA, 2021.
Szép Magyar Könyv 2019 díj. Köztársasági elnöki különdíj (a „Valaki útravált…” – Az úton levő és kiútkereső Ady Endre c. kötetért) 2020.
Új Nemzeti Kiválóság Program, MTA Bolyai+ kutatói ösztöndíj, 2019/2020.
József Attila-díj, 2019.
MTA Bolyai János kutatási ösztöndíj, 2019-2022.
Alkotói ösztöndíj, NKA, 2018.
Szép Magyar Könyv 2018 díj. Köztársasági elnöki különdíj (a „Volt a hazának egy-két énekem” – ARANY 200 c. kötetért) 2019.
Szép Magyar Könyv 2016 díj. Antall József különdíj (a Propaganda az I. világháborúban c. kötetért) 2017.
Oklevél és emlékérem – Szigligeti Ede munkásságának bicentenáriumán végzett tevékenységéért. 2014.
Szép Magyar Könyv-díj (Tudományos művek, szakkönyvek kategória: a Gyűjtők és gyűjtemények c. kötetért) 2010.
Az Erdélyi Magyar Írók Ligája Irodalomtudományi díja (A befogadás rétegei c. kötetért), 2004.
Erasmus doktori ösztöndíj (Universiteit Leiden, Hollandia) 2002.