Komán János

Költő, író, helytörténész, költészetesztéta.

Marosugra, Maros m. 1944

Életrajz:

Elemi iskoláit Marosugrán, Kerelelőszentpálon, Marosbogáton, középiskoláját a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceumban végezte. 1962-ben beíratkozott a Marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskola magyar-történelem szakára. 1965-től 1980-ig Hargita m. Bélbor község kisegítő iskolájában, 1980 és 1985 Gyergyóhodoson, Salamáson, Bélborban, majd 1990-től a maroshévízi Kemény János Általános Iskolát alapító első igazgatójaként, 2008-ig a Kemény János Elméleti Líceum tanáraként tanított. 1971-ben a Babes-Bolyai Tudományegyetemen történelem szakán szerzett diplomát. Első írását, költeményét az Igaz Szó 1962-ben közölte. Számos erdélyi és anyaországi lapban, folyóiratban közölt költeményeket, versesztétikai írásokat, elbeszéléseket, helytörténeti dolgozatokat. A rendszerváltás előtt az Eminescu Könyvkiadónál tervbe vett verskötetét végül nem jelentették meg. 1990 után a Romániai Magyar Szó tudósítója volt. Jelenleg a Népújság napilap külső munkatársa. Tagja a Magyar Írószövetségnek és az EME-nek.

Díjak, ösztöndíjak:

Első verskötetét a budapesti Korona Pódium a határtúli költök első díjával jutalmazta.

Kiadás éve: 2001